søndag 12. oktober 2014

Aksjoner


Rett rundt hjørnet er årets Tv-aksjon. Hvem som hadde ideen til noe så dumt er jeg ikke riktig sikker på. Men en kort innføring i hva det er... TV-aksjonen er en årlig, riksdekkende norsk innsamlingsaksjon til veldedige formål, som har blitt arrangert siden 1974. Den arrangeres av NRK i samarbeid med utvalgte organisasjoner. Innsamlingen foregår på flere måter. Det mest sentrale er rundt 100 000 bøssebærere som går fra dør til dør til alle Norges 1,8 millioner husstander, men det gis også gaver fra bedrifter og privatpersoner direkte til innsamlingen, samt at det er tradisjon for å ha en direktesendt auksjon i NRKs sendinger. 


Innsamlingen foregår også en tid etter selve aksjonsdagen. Formålet bestemmes av et innsamlingsråd i NRK. Flyktningerådet er den organisasjonen som har hatt TV-aksjonen flest ganger. Aksjonen arrangeres en søndag i oktober hvert år, og på denne dagen setter NRK1 av store deler av sin sendetid til å fortelle om TV-aksjonen og organisasjonen bak den. I tillegg har NRK programmer om TV-aksjonen før selve aksjonen. Målt i innsamlede midler per person er TV-aksjonen verdens største innsamlingsaksjon. TV-aksjonen regnes som den mest kjente innsamlingsaksjonen i Norge.


Hvorfor skal hele Norges befolkning gi penger til en gjeng med småunger som kommer med en plastikkbøtte? Hvorfor er det bare ett formål som skal få så mange penger? Hvorfor skal en organisasjon få penger flere ganger, ikke bare to ganger, men både tre og fire ganger? Om folk har lyst til å støtte noen, hvorfor kan de ikke gi penger på eget initiativ til akkurat dem da? Hvorfor bruke unger? Jo det er jo innlysende, psykologisk... enklere å si nei til en sur gammel hase av en nabo, enn til en smilende liten pike i kjole og sløyfer i håret. 


Så en annen side av dette. På Tv de siste dagene så har det vært veldig fokusert på en liten jente som må gå i flere timer for å få litt vann til familien. Hvorfor flytter ikke familien til denne jenta nærmere vannkilden? De har jo ikke akkurat en 200 kvadratmeter stor enebolig de skal flytte på heller? 


Fire våte hunder på en solskinnsdag?


Det kommer nok mer regn, for hundene spiser gress... eller gjelder det bare pusekatter?


Mounty sjekker om jeg kommer etter eller om jeg velger meg en annen vei.


Lady


Men det er ikke bare tv aksjonen som tigger penger om høsten. Nei da,, vi må kjøpe rosa stæsj i hele oktober. Hvorfor er det bare brystkreft som skal få penger en hel måned? Kreft er ikke én sykdom, men en samlebetegnelse på mange tilstander.Felles for dem alle er at de skyldes en cellevekst og celledeling som er kommet ut av kroppens kontroll. De fleste vev og organ i kroppen kan være utgangspunkt for kreftsvulster.


Mange faktorer virker inn på hvilken behandling som gis ved kreft. Noen typer kreft har god nytte av strålebehanding, andre ikke. Det finnes også en rekke cellegiftkurer. Disse kan kombineres med hverandre i enkelte tilfeller. Som en generell regel kan man si at jo mer innstilt man er på å kurere kreften, jo flere cellegiftkurer gir man samtidig. Jo flere cellegiftkurer man gir, jo tøffere vil det være for kroppen. Kreftlegen må da gjøre en vurdering av hvor intensiv behandling man kan gi. Faren er at selve behandlingen blir mer livstruende enn selve sykdommen.


Som du kanskje har skjønt så gir ikke jeg til småunger som kommer på døra, kjøper ikke stæsj jeg ikke trenger. Akkurat handling er ikke noe jeg koser meg med. Med november måned så har mannfolka en betydelig billigere variant. De trenger jo ikke bruke penger på å fjerne barten. Der skal jo alt bare gro i en måned... Det er det jo ingen som får inn noen midler på? Skal det liksom være en sympatiaksjon for at damene har gravd dypt i lommeboka forrige måned til rosastæsjet sitt? Så jeg støtter kreftforeningen hver november ved å late som jeg er mann og lar barten gro! Det er da tanken som teller...


Stort sett så er det bare mat og hunder jeg bruker penger på, ja også drivstoff...


De siste dagers regnvær har gjort så elva har vokst en god del, så hundene bommer litt på hvor det er enkelt å svømme og hvor det plutselig har blitt hindringer de må krabbe over.


Ikke ofte elva er så bred.


I fossen dannes det skum som forsvinner nedover elva etterhvert.


Noen løperunder blir det for å få tilbake varmen i kroppen.


Kommer vel ikke unna noe macrofotogravfering i dag heller.


Rogna er pen om den er liten eller stor.


Piggtråd er ikke lovlig i dag, men fra gammelt av så var det nesten bare piggtråd folk brukte for å holde dyrene der de ville ha dem.

I dyrevelferdsloven står dette om piggtrådgjerder;

§ 15. Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger

Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger skal utføres eller oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger. Det skal ikke brukes piggtråd i gjerde for å regulere dyrs ferdsel.

Den som er ansvarlig for bygningen, gjerdet og innretningen, skal føre nødvendig tilsyn med disse og gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne oppdage, forebygge og avhjelpe fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Kongen kan gi nærmere forskrifter om bygninger, gjerder o.l., herunder om forbud mot og fjerning av slike, samt om unntak fra forbudet mot å bruke piggtråd i gjerde.Mattilsynet tolker § 15, første ledd, andre punktum  slik:

1)     Det er forbudt å sette opp nye piggtrådgjerder (etter ny Lov om dyrevelferd ble vedtatt) og

2)     Det er forbudt å ha gamle piggtrådgjerder som dyrene med stor sannsynlighet kan skade seg på.

Eksempler på gamle piggtrådgjerder som pr i dag er lovlige, er piggtråd kombinert med annen synlig gjerdemateriale. Her brukes piggtråden kanskje mer for å beskytte gjerdet (mot at dyr legger hele tyngden sin på gjerdet når de spiser gress på andre siden f.eks.) enn for å regulere dyrs ferdsel.

Andre lovlige piggtrådgjerder er gjerder som primært skal regulere menneskers ferdsel. Det er lov å ha piggtråd øverst på et fengselsgjerde.


Konklusjon:
Det er lov å bruke piggtråd i gjerder som er satt opp før 01.januar 2010. Men piggtrådgjerder som åpenbart er farlige for dyrene, enten pga dårlig konstruksjon eller manglende vedlikehold, skal fjernes. Piggtråd kan ikke brukes når materialet i gamle gjerder skiftes ut.

Denne tolkningen er støttet av « Dyrevelferdsloven kommentarutgave» som igjen benytter seg av lovens forarbeider. Der er det understreket at selv om lovens formulering rent språklig legger opp til å inkludere eksisterende piggtrådgjerder i forbudet, så skal forbudet tolkes innskrenkende. Forbudet gjelder bare ny bruk av piggtråd. Når det gjelder forbud mot gamle, farlige piggtrådgjerder,  kan de kan pålegges fjernet med hjemmel i § 3.


På min ferd nede i havna ved elva så går stien egentlig her. For hundene er ikke det noe problem, men for meg med joggesko så må jeg finne en alternativ rute, for å si det sånn.


Mounty


Tankefull gutt på tur i dag...


Edderkoppspinn


Blåbærlyng

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alltid hyggelig å høre hva du synes om det du leser her. Hadde vært veldig fint med en kommentar i ny og ne... Det setter jeg stor pris på!