søndag 27. august 2017

Working test medhjelper


Søndagmorgen og vekkeklokka ringer halv sju. Jeg skal ikke skryte på meg å sprette opp av senga, men bare man har kommet på badet og fått på seg klær så er det helt greit å komme igang, Stell av hunder og på med ullgenseren, så var det å kjøre avgårde.


Jeg skulle møte opp en time tidligere enn det startet, så jeg hadde tid til litt stemningsbilder før jeg måtte i ilden.


Tyrifjorden var blikk stille og bare noen fugler brøt stillheten, de var derimot veldig langt bort, så jeg rakk ikke å gå helt i enden av stranda for å ta bilder av dem før jeg skulle i ilden.


På første post skulle jeg kaste dummyer ut i vannet. Dummyen skulle aller helst lande mellom to trær og endel meter ut i vannet. 


På den andre posten skulle jeg både kaste og skyte. Så jeg ble utstyrt med ørepropper startpistol og kuler. Søk dekning!


Røssholmstranda med sine unike busker i vannkanten.


Det var på tide å få grunnleggende opplæring, for dette har jeg aldri drevet med selv tidligere. Jeg har vært med å hjelpe til en gang for mange år siden på en ordinær jaktprøve.


Poster og mannskap ble fordelt rundt og det var bare å vente til første hund skulle dukke opp.


Deltaker breefing og det hele var igang. 


Det er ikke så mye å skrive om hvert enkelt bilde, for jeg har hverken navn eller sluttplassering på dem, så derfor blir det en liten beskrivelse av hva en woking test egentlig er og hva det går ut på. Jeg hadde god tid og orkesterplass for å ta knall bilder av hundene på post nummer 2.


FORMÅL Working test (WT) er en konkurranseform som avholdes med det formål å vurdere de jaktlige egenskapene hos de ulike retrieverrasene uten at det felles vilt. 


INNLEDNING Retrieverne skal være en skytters uunnværlige hjelp under jakten. Formålet med WT er å rangere hundene ut i fra viltfinnerevne, temperament, markeringsevne, nesebruk, initiativ og myke grep. Førerens innsats skal kun sees på som et supplement til hundens egenskaper i forbindelse med ro ved fot under forflytninger på post, samt ved dirigerbarhet mot apporter som den ikke har kunnet markere.  TILRETTELEGGING OG GJENNOMFØRING En WT skal organiseres av en konkurranseleder. Oppgaven som konkurranseleder kan kun innehas av personer med god erfaring fra jakt, jaktprøver og/eller WT for og med retriever. Jaktprøvedommere, Norsk Retrieverklubbs prøveledere samt deltakelse både som skytter og apportør på godsjakter og Field Trails vurderes som god erfaring. 


Rett til å dømme offisielle WT i Norge har alle jaktprøve- eller WT-dommere godkjent av sin nasjonale kennelklubb og/eller Kennel Club A- eller B-panel dommere. 


Konkurransen skal legges opp slik at det simuleres hendelser som kan forekomme under en jakt. En WT skal være tilrettelagt for å fremme godt retrieverarbeid, og ikke hindre hundene i å vise naturlige markerings- og apporteringsegenskaper. Det er spesielt viktig at skyttere og kastere er plassert med dette for øyet. Alle hunder må så langt det lar seg gjøre, få like muligheter slik at tilfeldigheter blir redusert til et minimum. Under apportering skal man ikke forlange at hundene skal passere for nær en annen apport. 


Det skal tas hensyn til hundenes sikkerhet og ikke forlange at de skal forsere farlige hindringer og hindringer de ikke har god oversikt over. Publikum skal være tillatt så langt det lar seg gjøre, men skal ikke plasseres så de er til hinder for hund, fører eller dommer. 


Så langt det er mulig bør det benyttes hagle fremfor andre typer skytevåpen. Ved alle skudd skal det benyttes løsammunisjon. 

Dommerens avgjørelser er endelige. Deltakere må ikke åpenlyst diskutere dommerens avgjørelser eller kritisere arrangør, terreng eller medhjelpere. 


NKK-representant har fullmakt til å bortvise deltaker som ikke retter seg etter dommer, arrangør eller konkurranseleders instrukser og som med overlegg forstyrrer en annen deltaker eller dennes hund. 

Det skal benyttes standard grønne 500 grams dummyer. Unntak er dummy for dummykaster. Ved spesielle arrangementer kan Norsk Retrieverklubbs Hovedstyre gjøre unntak fra denne regelen. 


Som hovedregel skal det skytes før kast. Skytter skal plasseres i nærheten av kaster og ikke mer enn 35 meter fra dummy. Ved blinde apporter er det valgfritt om man vil benytte skytter eller ikke. 


En WT skal inneholde minimum fem poster for hver klasse. NRKs Råd og Anvisninger for jaktprøver for retrievere Oppdatert 24/10-2014 Side 7 av 15 m) Hundene bedømmes enkeltvis i Begynnerklasse (BK). I Åpen klasse (AK) og Eliteklasse (EK) kan hundene bedømmes sammen med annen hund i disiplinene: ro på post, walk-up, søk eller kombinasjoner av dette. I EK kan det i tillegg arrangeres klappjaktliknende situasjoner hvor flere hunder prøves i forskjellige disipliner samtidig. 


Apporteringsavstanden får ikke overstige 150 meter. 

Om mulig, bør alle hunder testes i vannarbeid og søk. I AK og EK bør hundene i tillegg testes i klappjakt (drive) og støkkjakt (walk up). 


Fysisk avstraffelse og aggressiv føring av hunden er forbudt i prøveområdet eller i tilknytning til dette. Slik oppførsel skal (etter dommers avgjørelse) straffes med diskvalifisering. 


BEDØMMELSE OG POENGGIVNING  Hunden skal holdes i bånd når den kommer til start på hver post. Dommeren skal forklare hva som skal foregå, og forvisse seg om at deltaker har forstått oppgaven. 


Bedømmelsen starter når fører har fått beskjed om å kople hunden løs, og avsluttes når hunden igjen er i bånd. d. Hunden skal gis enhver mulighet til å utføre et godt retrieverarbeid og forholdene skal legges best mulig til rette i hundens favør. Dommer skal se etter hunder som behøver minimal støtte av fører og som fungerer mest mulig tilfredsstillende ut i fra et jaktlig synspunkt. 

God markeringsevne med et spontant opptak og rask og direkte avlevering er det essensielle for alle retrieverrasene. Ved opptak og avlevering skal ikke hunden belastes for hardt om den legger ned en apport for å få et bedre grep, men dette må ikke forveksles med en slurvete apportering. Hunder som viser god markeringsevne og initiativ skal plasseres foran hunder som må dirigeres frem til apporten. 

Ved diskvalifiserende feil kan ikke hunden plasseres eller premieres. Dommer kan også holde tilbake evt. plasseringer og premieringer om de konkurrerende hundene, etter dommers oppfatning, ikke viser tilstrekkelige egenskaper. 


Det gis poeng fra 0-20 på hver post. Ved utførelse av en diskvalifiserende feil skal videre deltakelse stoppes. Dommer kan inndra deltakers startnummer eller poengkort. Ved feil som utløser 0 på en eller flere poster får ekvipasjen fortsette testen. 

Dersom oppgaven består av flere apporteringer vil 0 på en apport gi 0 på hele posten. i. Belastende feil graderes etter dommers skjønn, men det skal tas hensyn til hvilken effekt feilen ville hatt på jakt. 


Det vil for eksempel være forskjell på en hund som går så dårlig fot at den ikke får markert og en hund som ikke har sett markeringen, men som lett lar seg dirigeres til området. j. Ved en grov feil skal ikke høyere poeng enn 6 gis dersom det er to oppgaver på posten, om det er én oppgave på posten skal ikke høyre poeng enn 12 gis. 

Ved mer enn én grov feil på NRKs Råd og Anvisninger for jaktprøver for retrievere Oppdatert 24/10-2014 Side 8 av 15 posten skal ikke høyre poeng enn 2 gis dersom det er to oppgaver på posten, om det er én oppgave på posten kan ikke høyre poeng enn 4 gis. k. 0 poeng – flere grove feil/oppgaven løses ikke.1-10 poeng – en meget usikker og mangelfull prestasjon hvor hunden har store vanskeligheter med å løse oppgaven, og prestasjonen er preget av grove feil (2.6 d). m. 11-15 poeng – en solid prestasjon hvor hunden sikkert løser oppgaven, ubetydelige feil kan aksepteres. 

16-20 poeng – en overbevisende prestasjon hvor hund og fører fungerer effektivt sammen. Oppgaven løses slik at det ser lett ut. Prestasjonen er preget av hundens fortrinn og det begås ikke feil under utførelse av oppgaven. 

Det anbefales at dommer tar notater. 


PRAKTISKE FORHOLD VED BEDØMMELSE Ved start på en post må dommer forvisse seg om han/hun har den rette hunden med det rette startnummer til start. Hunden skal forholde seg rolig ved fot og i skudd, og kun apportere på kommando.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alltid hyggelig å høre hva du synes om det du leser her. Hadde vært veldig fint med en kommentar i ny og ne... Det setter jeg stor pris på!