mandag 12. mars 2018

Hønefoss jernbanestasjon


Nesten som Sesam stasjon...? Hønefoss stasjon ligger 96,8 meter over havet. Avstanden fra Oslo S er 89,57 kilometer regnet over Roa og 112,8 kilometer over Drammen. Stasjonen ble åpnet i 1868 da Randsfjordbanen sto ferdig. Nåværende stasjonsbygning ble tatt i bruk i 1909 ved Bergensbanens åpning. De fleste av Bergensbanens tog har blitt kjørt over Drammen i stedet for over Roa siden slutten av 1980-tallet. Selv om avstanden er ca 23 kilometer lenger til Oslo over Drammen er kjøretiden omtrent den samme for begge strekningene. Billetter må kjøpes på togene, bestilles via NSBs kundetelefon.


Alle har vel hør om den berømmelige Ringeriksbanen? Stasjonen planlegges for bruk i 50 til 100 år. Utformingen må derfor være langsiktig og fleksibel. Når Ringeriksbanen er ferdig møtes fem jernbanelinjer på Hønefoss stasjon. Med persontog på flere av banene i fremtiden blir Hønefoss et naturlig byttepunkt. Det er i dag bred enighet om at en bærekraftig by- og tettstedsutvikling ikke kan basere seg på privatbilisme. Det gjelder både utslipp og arealbeslag. Det er ikke mangel på arealer, men en bærekraftig bystruktur er avhengig av korte avstander. Vi står derfor på solid faglig grunn når vi anbefaler å utvikle stasjonen i Hønefoss sentrum, hevder Börje Karlsson planleggingsleder Hønefoss Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Jeg har ikke stor tro på at noe Ringeriksbane kommer egentlig, men bare vi får en ny vei som er funksjonell over Sollihøgda skal jeg være fornøyd. De har vel snart skjønt at landsbygda ikke egner seg til kollektivtransport, og retning Sokna er ikke noe unntak. Jeg er avhengig av bilen min, uansett hva jeg skal.


Med 8 avganger fra Sokna på ukedagene klokka 0550 som første og klokka 1630 som siste. Om jeg skal hjem så har jeg 8 andre avganger og velge mellom. Den første klokka 0800 og den siste klokka 1715. Det sier seg selv at de eneste disse bussene passer for er skoleunger og pensjonister.


I 1854 fikk Norge sin første jernbane. Hovedbanen var 68 kilometer lang og gikk fra Kristiania til Eidsvoll. Dette er faktisk den samme strekningen som også har landets mest moderne jernbane, Gardermobanen som åpnet i sin helhet i 1999.


Største stigning/fall: 55 o/oo på Flåmsbana
Høyeste punkt i dag: 1237 m.o.h. inne i Finsetunnelen på Bergensbanen
Lengste tunnel: Romeriksporten på Gardermobanen, 14580 meter
Lengste rette strekning: I Kvineshei tunnel på Sørlandsbanen, 9020 meter rett spor
Lengste jernbanebru i dag: Bru over Strømsøløpet i Drammen, 454 meter lang
Laveste punkt: 14,9 meter under havoverflaten i Bærumstunnelen
Nordligste punkt: Ved Ofotbanens kilometer 6,80 mellom Narvik og Straumsnes stasjoner, 68 gr. 27,6" nord
Tettest trafikkerte enkeltspor: Bergen - Arna
Tettest trafikkerte dobbeltspor: Oslo S - Skøyen


Norsk Jernbanemuseum ble etablert i Hamar i 1896 - 42 år etter at den første, norske jernbanestrekningen ble åpnet. Museet har en unik samling fra norsk jernbanehistorie.


Det var et diesellokomotiv som kjørte fram og tilbake når vi var der. Flott bråk for Hailey som fulgte fascinert med når det leet seg uten at hun oppdaget lokføreren. Ble to små bjeff for å forsikre seg om at det ikke bjeffet tilbake.


Jeg hadde et håp om at det hadde kommet et ordentlig tog, men så flaks hadde jeg ikke. Til tross for at jeg har bodd side om side med Bergensbanen hele livet så har jeg ingen anelse om når det kommer et tog den ene eller den andre retningen. Neste gang skal jeg sjekke rutetabellen før vi drar hjemmefra.


Fra stasjonsområdet har du en utrolig utsikt ut over byen.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alltid hyggelig å høre hva du synes om det du leser her. Hadde vært veldig fint med en kommentar i ny og ne... Det setter jeg stor pris på!