tirsdag 6. mars 2018

Overrasket, igjen???


Når en tror at ingenting kan overraske en lenger, så popper det jammen meg opp igjen! Det er sjelden jeg lar meg forundre, men det er rart med det når småligheten råder for folk.


Når smålighet treffer deg har du noen muligheter, du kan heve deg over dem og gå videre, du kan la de påvirke deg, la det styre dine valg seinere. Du kan forholde deg rolig, eller du kan komme med et mottrekk. Mottrekket kan være godt gjennomtenkt og sårende, eller bare en konstatering av fakta. Eller du kan senke deg på motpartens nivå og respondere på samme måte tilbake.


Med alderen så lærer en etterhvert hva som er lurt. Men om en person blir provosert nok så blir det rasjonelle borte og det irrasjonelle slår inn. Er det det irrasjonelle som får fram hvordan en er innerst inne som person? Jeg tror det. Det er en oppførsel som ikke er kontrollert av tankene og det som sømmer seg.  


Til slutt må du ta ett oppgjør med slike personer og gjøre deg et standpunkt på hva du er villig til å godta av oppførsel. Du kan ikke bebreide andre for deres reaksjon eller din egen reaksjon, det er du som må ta tak i ditt liv og finne en grense for hva du vil godta. Hva som gir glede og positivitet inn i hverdagen din, eller hva som er destruktivt og negativt.


Det psykologiske verktøyet for å mestre følelsene kalles selvregulering og regnes blant fagfolk som nøkkelen til å få kontroll på følelseslivet og leve et balansert liv. Vi kan trene oss opp til å bruke kritiske følelser strategisk for å nå våre mål. Spontane følelsesutbrudd kjenner vi alle. Noen er positive, som latter og forelskelse, mens andre kan ha uheldige følger både personlig og for omgivelsene. Ja, man kan til og med snakke om samfunnsmessige konsekvenser, idet personer med mye makt tar impulsive beslutninger fremfor overveide. Evnen til å regulere følelsene sine kan læres. Vi kan dempe følelser vi ikke liker, forsterke følelsene vi liker og bruke følelser for å skaffe informasjon om situasjonen vi er i. Det psykologiske verktøyet for å mestre følelsene kalles selvregulering og regnes blant fagfolk som nøkkelen til å få kontroll på følelseslivet og leve et balansert liv.


Sterke følelser vekker fysiske reaksjoner, hormonene løper løpsk. Derfor er de så vanskelige å styre. For å ta styring over følelseslivet vårt må vi anerkjenne følelsene våre, ta dem på alvor. Bak enhver tanke ligger følelser. Tradisjonelt sett har tenkning blitt verdsatt høyere enn følelser. I Vesten derimot har tenkning blitt forbundet med rasjonalitet, mens følelser har blitt knyttet til irrasjonalitet. Men hvis vi utnytter alle våre egenskaper, også følelsene, er det gode sjanser for at vi kan leve bedre liv.


Depresjon er en grusom sykdom som kan fjerne all livslykke, paralysere deg og sette livet ditt på vent. Den kan frata deg søvn, energi, venner, håp og muligheter. Noe av det beste du som er deprimert, eller langvarig nedstemt, kan gjøre er å identifisere og prioritere de aktivitetene som vil hjelpe akkurat deg med å komme i bedre humør. 

Det sitter bare i hodet og du må selv ville gjøre noe med det!


Teknikk: En øvelse med et hvitt ark
Finn et blankt A4-ark.
Brett arket i to på tvers eller del det ved hjelp av en strek tvers over midten.
På øverste halvdel av arket skriver du ned alt du kommer på som får deg i bedre humør, eller som øker energinivået ditt. Skriv også ned alle de menneskene som løfter deg, som gjør deg glad, og som du har lyst til å være sammen med.
På nederste halvdel skriver du det motsatte: aktiviteter og utløsere som drar deg ned, gjør deg mer nedstemt, sint eller frustrert, og mennesker som drar deg ned. Sørg for enten å anonymisere navnene på listen (bruk kodeord som bare du forstår), eller sørg for at ingen finner og leser den. Det kan være sårende å finne navnet sitt på nederste del av arket.
I tiden som kommer, skal du systematisk velge flere aktiviteter og mennesker fra toppen av arket, samtidig som du unngår det og de som står nederst.
Jobb med arket ditt over tid. Slett eller legg til elementer etter hvert som du blir flinkere til å granske livet ditt, deg selv og situasjonen du står i. Du kan lagre listen på mobilen, slik at du alltid har tilgang til den, eller du kan ha med deg det fysiske arket i jakkelommen eller vesken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alltid hyggelig å høre hva du synes om det du leser her. Hadde vært veldig fint med en kommentar i ny og ne... Det setter jeg stor pris på!