fredag 11. mai 2018

ReinkarnasjonEn ensom sjel... ja noen tror at tingene i naturen har en sjel som skal leve videre i sitt neste liv... Mysteriet hva skjer etter døden, har opptatt menneskene så lenge vi har vandret på denne kloden.Men vi kan jo aldri vite! I Vest-Europa tror i dag 20-30 prosent på reinkarnasjonen, eller "sjelevandringen", som vi sier på våre breddegrader. Selv i kristne kretser har denne ukristne lære fått innpass og brer seg som ild i tørt gress. En undersøkelse gjort i England for ti år siden, viste at 27 prosent av landets katolikker var overbeviste tilhengere av denne læren. I dag er det sikkert langt flere.


I hinduismen, som er nokså dominerende i India, ser man på sjelevandringen som en forbannelse. Hinduen tror at mennesket i sitt indre er guddommelig. Så lenge vi ikke har en overbevist erkjennelse av dette, må vi vandre fra kropp til kropp. Har vi levd riktig ondt, må vi i neste liv "brenne vårt karma" i en plante eller en dyrekropp.


Er det noe neste liv?? Eller lever jeg her og nå, og etterpå er det ingenting? Hva vet man egentlig om neste liv? Hva vet man om hvilke krav som blir stilt i det neste liv? Enn om man blir straffet i det neste liv, for at man allerede har levd det i dette livet? For OM det skulle være noe neste liv, så kan jeg ikke forstå at man i ikke skal få leve dette livet uten tanke på hva som vil skje i det neste.


Syns det er slemt å si at man blir straffet i det neste liv for noe man gjorde i dette livet. Det neste liv burde vel være en “ny sjanse”. Men om det finnes det neste liv, hvorfor er det ingen som har lagt igjen noe her til oss, slik at vi er bedre rustet i dette liv?


En vanlig forestilling blant skriftløse folk er at sjelen til en av forfedrene finnes i et nyfødt barn. Man kan også støte på forestillingen at sjelen re inkarneres i en serie ulike dyr inntil den fødes som menneske. Felles for disse forestillingene er tanken at sjelen kan eksistere atskilt fra legemet.


På 80-tallet brakte forfatter Margit Sandemo med sin bokserie «Sagaen om Isfolket» ideen om reinkarnasjon ut i de tusen hjem. Selv mener hun å ha levd flere tidligere liv. Sagaen om Isfolket utkom med 47 bøker mellom 1982 og 1989, og er siden solgt til hele verden. Tilsammen skal opplaget nå være på over 37 millioner bøker. Serien begynner i Trondheim på 1500-tallet, og gjenfødelse av enkelte personer i slekten er en sentral del av føljetongen. Sandemo forteller at bøkene utløste en skare av brev, der leserne fortalte om sine egne erfaringer med reinkarnasjon.


Denne lære er en grunnlov i hinduismen og buddhismen - og i åndsvitenskapen. Den var anerkjent i den eldste kristne kirke, og det er mange hentydninger til den i både det Gamle og det Nye Testamente. Den ble forbudt og erklært for kjetteri på kirkemøtet i Konstantinopel i året 538. Reinkarnasjon er den eneste lære, som - i forbindelse med karmalæren - på en logisk og fornuftig måte kan forklare livets tilsynelatende «urettferdigheter» og «grusomheter».


Stammer fra det latinske ordet regredio - å gå tilbake. Regresjon er en tilbakeføring av sinnet til tidligere hendelser ved hjelp av ulike teknikker. Denne terapiformen bygger på antakelsen om at alt man har opplevd tidligere, ligger lagret på det ubevisste planet og kan hentes fram igjen. Det gjelder selv om man har glemt eller fortrengt det som har skjedd. En person kan i regresjon oppleve å komme tilbake til hendelser fra barndom, fødsel, fostertilværelse eller tidligere liv. 


Noen prøver regresjon fordi de ønsker å få innsikt i tidligere liv. Andre prøver regresjon for å få fram i lyset gamle hendelser som er fortrengt, slik at hendelsene kan bli bevisstgjort på nytt og bearbeidet. Bare det å gjenoppleve hendelser fra fortiden kan i seg selv ha en terapeutisk effekt. Det er ofte ikke mulig å si med sikkerhet om opplevelsene i en regresjon er autentiske, men virkningene av regresjonen synes å være uavhengig av det. Erfaringsmessig kommer personen i kontakt med og får bearbeidet problemstillinger som har en klar overføringsverdi til personens nåværende livssituasjon.


Den som ledes gjennom en regresjon, vil som regel ha en opplevelse av å være to steder på en gang: i rommet sammen med den som guider/terapeuten, og i kontakt med tidligere hendelser som utspiller seg på det indre planet. Kontakten med de tidligere hendelsene kan innbefatte bilder, lyd og kroppslige fornemmelser. Noen opplever scener og historier som er sterke og klare, mens andre har vagere opplevelser. Merk: Den som guider/terapeuten kan sjelden forutsi hva en person vil oppleve under en regresjon. Noen ganger kan regresjon føre til at man kommer i kontakt med hendelser som vekker sterke følelsesmessige eller kroppslige reaksjoner. Personer i psykisk ubalanse bør derfor ikke foreta en regresjon.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alltid hyggelig å høre hva du synes om det du leser her. Hadde vært veldig fint med en kommentar i ny og ne... Det setter jeg stor pris på!