tirsdag 12. juni 2018

Headhuntet på åpen gate


Sorgløs tilværelse - eller er det en kamp for tilværelsen?


I dag skulle pappa sprøyte åker'n så da var det greit å finne på noe borte, slik at hundene ikke behøvde å stå i hundegården når jeg var hjemme. Jeg tok med meg bare Hailey, for jeg hadde store planer om å få tatt fugleungebilder i Oslo i dag. 


I fjor når jeg var ved Østensjøvannet lå det mange på redene sine, så i år drøyde jeg turen noen uker for kanskje kunne se mange små unger. Men der må jeg si jeg ble rimelig skuffet. Jeg så bare et par Kanadagjess med 3-4 gåsunger på hele dagen.


Det var ikke en fugl å se fra utkiksposten, så jeg hadde vel ikke den beste flaksen med dagens utflukt. Men jeg fikk se mange voksne fugler da. Virker som jeg ville hatt større sjanse til å se fugleunger ved Vik enn ved det store samlingspunktet for fugler i sentrale strøk. Men Hailey fikk sosialisert seg da både på fjær og folk.


Måker var det mengder av der, men med nærmere to hundre bilder i dag, så får det bli et lite utvalg. 


Hettemåke


Arten ekspanderte voldsomt i det nordvestlige Europa på 1900-tallet. Første hekkeregistrering i Norge (Jæren) i 1867. Arten etablerte seg fast som hekkefugl på Jæren fra ca. 1880, registrert forekomst økte her fra 70 par i 1919 til ca. 9500 par i 1975, deretter har bestanden blitt redusert. 


Ved Østensjøvannet i Oslo økte bestanden fra 4–5 par i 1964 til ca. 3000 par i 1987, deretter har bestanden blitt redusert. Hekkebestanden i Norge nådde trolig en topp mot slutten av 1980-årene. Dagens bestand teller sannsynligvis et sted mellom 20 000–60 000 par. Arten har spredt seg til nye områder de siste tiår og er nå utbredt over det meste av landet til Øst-Finnmark. Hettemåke er oppført på den norske rødlisten som «nær truet».


Hailey var fasinert av alle fuglene og fulgte ivrig med når de svømte rundt.


Jeg synes det var merkelig at det ikke var en eneste andunge å se på hele vannet.


Headhuntet på åpen gate, nå ja ikke gate akkurat, men på gangveien. Når vi gikk langs vannet kom det en hyggelig dame bort og spurte om lov til å ta bilde av oss. Hun representerte et boligbyggeprosjekt som skal bygges på Østensjø av JM. I forkant skal de promotere nærmiljøet for å få folk interessert  i prosjektet. Hun ble veldig fasinert av Hailey som kikket rett inn i linsa på kamera hele tiden når vi passerte. Jeg tenkte å følge litt med på siden til JM framover, så får en se om bildene blir brukt eller ei. Det var jo plenty av andre der som var sporty og jogget i varierende tempo, mer eller mindre svette.


Grågåsa er stamform til de fleste europeiske tamgjessformer. Tamgjess var kjent i Egypt allerede lenge før vår tidsregning og ble tidlig omtalt i Hellas og Roma. Norsk ornitologisk forening beregner den norske bestanden til å være 7 000–10 000 hekkende par. Overveiende trekkfugl som kommer i perioden mars–mai og drar ut av landet i september–oktober, men enkelte overvintrer langs store deler av kysten. De fleste norske grågjess overvintrer i Spania og Nederland. I eldre folketro tok man gjerne varsel for vær og avling ettersom grågåsplogen fløy høyt eller lavt og kom tidlig eller sent på våren.


Trekk- og standfugl som kan overvintre langs hele norskekysten. Stokkender kan dykke ned til 1–2 meters dyp for å hente næring. En ringmerket stokkand ble 29 år.


Jeg mener å huske at det var et større mangfold av fugler sist jeg var der.


Nå var det heller veldig mange av få.


Sothøne, fugleart i riksefamilien. Hann og hunn er like, helt svarte med hvitt nebb, og de voksne har hvit panneplate. Sothøna har brede svømmelapper på de lange tærne, og er den største av Norges riksefugler, 500–700 g, som lirype. Den lever i ferskvann med tett vegetasjon langs breddene. Reiret, som består av vannplanter, plasseres flytende eller ved vannkanten. De 6–9 grågule eggene med mørkebrune flekker, ruges av begge kjønn i 21–24 dager. Ungene blir flygedyktige etter ca. 8 uker. I Norge mest trekkfugl, i andre områder standfugl. Nordlige bestander kan trekke til sørligere deler av Europa, noen helt til nordlige deler av tropisk Afrika. Utbredt i alle verdensdeler bortsett fra Amerika og Antarktis (i Afrika ikke sør for Sahara). Hekker i hele Europa, i Sør-Skandinavia mot nord til Rana. Observert til Finnmark og på Svalbard.


Kanadagåsunger


Stokkand hann


Ikke en gåsunge å se


Når en tar mange bilder så er det mange som er bra, men når en får til et knall bilde, det er da det er gøy å ta bilder. Når en får til et bilde eller to som en kan være stolt av å vise fram. Det er kanskje ett av tusen som utmerker seg, og jo flere bilder en tar jo mer kravstor blir en til at noe kan betegnes som bra. Og enda vanskeligere er det å få til noe en virkelig er fornøyd med. 


De fineste bildene blir gjerne tatt mot slutten


Fredfull


Hvitkinngås, fugleart i andefamilien, på størrelse med en stor gravand. Kan minne litt om kanadagås, men er atskillig mindre. Vekt ca. 1,5–2,5 kg. Gråsvart og hvit kropp, svart bryst og hals, mens forsiden av hodet er hvit. Hekker på Svalbard, Nordøst-Grønland og på Novaja Semlja. Hekkefuglene i hvert av disse områdene utgjør egne populasjoner som har hvert sitt overvintringsområde i Nordvest-Europa. Har muligens hekket i Nord-Norge på 1800-tallet, og enkelte rømte fangenskapsfugler har hekket på øyer i Indre Oslofjord.


Den østlige bestanden passerer Østersjøområdet under trekket. I de senere år har det etablert seg hekkebestander i dette området (Gotland i Sverige og i Estland). Svalbardbestanden overvintrer i Solway Firth på grensen mellom Skottland og England. Under trekket nordover om våren stopper hvitkinngjessene på øyer langs Helgelandskysten og i Vesterålen, hvor de beiter for å øke sine energireserver før de fortsetter trekket til Svalbard. 


Under høsttrekket er Bjørnøya en viktig rasteplass, og det antas at en stor del av bestanden trekker direkte fra Bjørnøya til Skottland. Svalbardbestanden har økt fra noen få hundre fugler like etter siste verdenskrig til over 25 000 individer i begynnelsen av 2000-årene. Økningen skyldes sannsynligvis ulike vernetiltak både i hekkeområdet, under trekket og i overvintringskvarteret.


Noen koser seg i sola...


Mens andre har det travelt...


Jeg håper på litt hell... 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alltid hyggelig å høre hva du synes om det du leser her. Hadde vært veldig fint med en kommentar i ny og ne... Det setter jeg stor pris på!