lørdag 20. juli 2019

Dyreparken i Kristiansand


Hvert eneste år besøker mange millioner mennesker fengsler for dyr verden over. De som driver dyrehager, mener at det er viktig for barn å lære om dyr og besøke dem. En dyrepark kan aldri være i nærheten av like bra som den ekte naturen uansett hvordan man legger til rette for det. For i naturen kan de bevege seg fritt. Men i dyreparker får de medisinsk tilsyn og mat når de trenger det.


En dyrehage, dyrepark eller zoologisk hage, ofte forkortet zoo, er en park eller område hvor ville eller tamme dyr holdes inngjerdet slik at (som regel betalende) gjester kan se og studere dem. Noen dyreparker viser ville dyr fra hele verden, andre visse dyregrupper eller dyr fra bestemte naturområder. En dyrepark kan derfor også omfatte for eksempel akvarier, terrarier, sommerfuglhager og fuglehus. Mange anlegg stiller også ut husdyr.


Mens gamle parker har holdt dyr i fangenskap under leveforhold på grensen til dyremishandling, har moderne parker lagt større vekt på dyrevern og gitt dyrene større plass og naturlige omgivelser, for eksempel i store viltreservater. Enkelte parker deltar også i vitenskapelig forskning og internasjonale nettverk for bevaring av truede arter. Nye ungekull har ofte vært ansett som tegn på trivsel.


Det å stille ut dyr som folkeforlystelse er et forholdsvis nytt fenomen i Norge. Det er derfor få dyrehager i landet. Parkene er til gjengjeld til en viss grad innrettet på dyrenes premisser. Det er også avl av dyr for eksport til utenlandske dyrehager. Norges største dyrepark er Dyreparken i Kristiansand. Den åpnet i 1966. Ellers er det enkelte dyreparker i distriktene.


I tidligere tider ble dyrehager opprettet som en form for fengsler for dyr – hvor dyrene var «krigsfanger» etter toktene storviltjegerne førte i naturen. Slik menneskelige krigsfanger ble spottet, ble også dyrene utsatt for trakassering i de trange burene hvor de måtte leve resten av sitt liv.


Hvis vi vil ha dyrehager, må vi finne oss i nedslakting av ungene. Alt husdyrhold kan virke brutalt, men vi må jo kunne se forskjell på dyr og mennesker. Hvis vi ikke hadde bjørnunger, er jeg redd parken ville måtte stenge. Ingen dyrepark kan overleve uten ungene. Skal man drive kommersiell form for business, må man forholde seg til det. Når man driver en kommersiell virksomhet, er man jo avhengig av besøk for å få det til å rulle rundt. Å avlive dyr er en dyd av nødvendighet, vi kan jo ikke ta vare på alle. Polar Zoo har også tatt liver av flere kull bjørner, det samme har Namsskogan Familiepark, Bjørneparken på Flå... Alle parkene opplyser at det ikke er marked for å få solgt bjørner til andre dyreparker i Europa.


Av ca. 30 ulver i norske dyrehager er over 25 drept i løpet av de siste årene. Masseslakten av livsdyktige ulver ble forsvart med at de var genetisk ”svake” – parkene ville ha ”nytt blod”. 14 ulver i Polar Zoo ble drept da lederulven døde. Nedslaktingen viser ikke bare ringeakt for dyrenes liv, men også total mangel på hensyn for ulvenes sterke sosiale bånd; en hannulv ble igjen som start på en ny flokk og ifølge parkledelsen ”ulte han noe forferdelig og lette etter de andre hele tida”.


"Å slutte med kenguruer har vært en del av våre langtidsplaner. Vi forsøkte ganske lenge å få noen andre parker til å overta dem. Men det lyktes ikke, sier faglig ansvarlig for dyrene i parken, Rolf Arne Ølberg til Fvn.no. Overfor VG forklarer Ølberg at i tillegg til å ha en godkjent park å sende kenguruene til, måtte de vite at den nye parken holder god nok kvalitet, og at man i tillegg må ha godkjennelse fra Miljødirektoratet. Da vi ikke fikk til dette, var avlivning riktig. Dette er noe vi har vurdert lenge, og det var ikke hyggelig og ikke noe enkelt valg, sier han til VG. Han sier at de ønsker å utvikle området for gepardene, som Dyreparken skal få 2014. Vi ønsker å ha fokus på arter som er truet og som er i bevaringsprogrammer, slik som geparden. Kenguruen er ikke noen truet dyreart, og da det ikke var noen parker som tilfredsstilte kriteriene som ønsket å overta dem, ble avliving den siste løsningen, sier Ølberg til VG."


Ja jeg besøker dyreparker... liker jeg hele konseptet? Nei egentlig ikke, men jeg kjøper argumentet at en kan studere de på nært hold og en kan ta mange flotte bilder. Men noen naturlig adferd, det får en ikke sett. Dyrene får mat til faste klokkeslett og dyrlegen er på stedet. Jeg skjønner at de må drive litt kommersielt for å få ting til å gå rundt, men folk får ingen forståelse for dyrenes adferd ved å besøke en dyrepark. Jeg tror nok at besøkstallet ikke hadde gått så fryktelig ned om de ikke hadde unger hvert eneste år.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alltid hyggelig å høre hva du synes om det du leser her. Hadde vært veldig fint med en kommentar i ny og ne... Det setter jeg stor pris på!