torsdag 22. september 2022

Anna Colbjørnsdatter ved Ringerikes museum

 tåke

Professor Per Holck tok i 2002 initiativet, til en gang for alle å forsøke å få fastslått om det er ekteparet Ramus eller ikke som ligger i krypten. En prosjektgruppe fra distriktet søkte derfor i 2003 om tillatelse til å ta DNA-prøver fra nålevende etterkommere av Anna Colbjørnsdatter for sammenligning med DNA-prøver fra krypten i Norderhov.

norderhov kirke

I sin konklusjon på de vitenskapelige undersøkelsene sier Holck at, siden Annas linjer synes å stoppe på midten av 1900-tallet, kan man ikke gi en hundre prosent sikker identitet, om det da ikke siden skulle dukke opp etterkommere man ikke kjenner til nå.

norderhov kirke

Likevel mener Holck at det var så mange kjente trekk ved levningene i krypen, at han mener å kunne si at de to er Anna Colbjørnsdatter og Jonas Ramus. For Jonas Ramus' vedkommende stemmer også tannundersøkelsen med hans alder da han døde. En såkalt superimposisjon (digitaliserte bilder gjort delvis gjennomsiktige og ført over hverandre for sammenligning) av portrettbildet av Anna og ett fra hennes antatte legeme i krypen stemmer også meget godt overens.

selfie

Ringerikes Museum ligger i den praktfulle bygningen Norderhov gamle prestegård, som fungerte som en privatbolig for sognepresten fra 1635 fram til slutten av 1950årene. Et besøk her er nesten som å skru klokka flere hundre år tilbake i tid. 

ringerikes museum

Ringerikes Museum er et særdeles spennende museum, hvor du blant annet møter lokale historiske personer som senere har fått nasjonal betydning. Museet er et lokalt kulturhistorisk museum for Hole og Ringerike og har en betydelig kunst- og kulturhistorisk gjenstandssamling fra distriktet.

ringerikes museum

Ringerikes Museum ligger i den praktfulle bygningen Norderhov gamle prestegård, som fungerte som en privatbolig for soknepresten fra 1635 fram til slutten av 1950-årene. Mange av de opprinnelige romløsningene er fortsatt intakt, så et besøk her er nesten som å skru klokka flere hundre år tilbake i tid.

ringerikes museum

I utstillingene får du et nært møte med prestegårdens historie og prestekona Anna Colbjørnsdatter, som spilte en avgjørende rolle i slaget mot svenskene på Norderhov i 1716. I resten av gården kan vi by på en unik samling av ikoner, de eldste fra 1400-tallet, og et hjemmefrontmuseum i 2.et. som gir et realistisk bilde av den militære motstandsbevegelsen i de fem krigsårene. Her finner du også historien om det første møte mellom eventyrersamlerne Jørgen Moe og Peter Christen Asbjørnsen.

ringerikes museum

Velkommen til julearrangement på Ringerikes Museum 27.11 kl 11-16!

Vi ønsker å fylle museet med skikkelig julestemning og inviterer til en dag litt utenom det vanlige.
Nytt i år er at Svenskestua ikke er tilgjengelig for vanlige salgsboder fordi vi skal fylle rommet med tematikk relatert til 1700-tallet. Det er derimot plass i andre rom inklusive det som tidligere var studio til fylkesfotografen. Det er også plass til mange boder ute i den flotte hagen!

ringerikes museum

Ringerikes Museum ligger i den praktfulle bygningen Norderhov gamle prestegård, som fungerte som en privatbolig for sognepresten fra 1635 fram til slutten av 1950årene. Et besøk her er nesten som å skru klokka flere hundre år tilbake i tid. Vi forteller om Anna Colbjørnsdatter, den uredde prestekona som hjalp norske soldater med å beseire svenskene under slaget på Norderhov i 1716!

ringerikes museum

Det var her i Norderhov gamle prestegård at Jørgen Moe for første gang traff Peter Christen Asbjørnsen - da var de bare 13-14 år gamle. Det var her de la grunnlaget for et livslangt vennskap hvor interessen for innsamling av norske folkeeventyr ble vekket. Museet har flere hundre gjenstander etter disse.

ringerikes museum

I Ringerikes Museums andre etasje befinner Hjemmestyrkemuseet D14.2 seg. Utstillingen viser våpen og utstyr fra okkupasjonsårene og gir et brutalt bilde av den militære motstandskampen i årene 1940-45. Museet har også flere andre store og små utstillinger fra Hole og Ringerike, en hyggelig museumsbutikk med godt utvalg, samt en kiosk.

ringerikes museum

Anna er omtalt i det rike og delvis usikre tradisjonsstoffet som knytter seg til en begivenhet i 1716 under Den store nordiske krig. En svensk hæravdeling på ca. 500 mann, ledet av oberst Löwen, var på vei for å innta Kongsberg og sølvverket og skulle deretter angripe den norske hæren ved Lier. Svenskene tok kvarter på Norderhov prestegård kvelden den 28. mars 1716, og skal ha blitt så godt bevertet at de følte seg trygge. Samtidig skal Anna Colbjørnsdatter i hemmelighet ha sendt melding til en norsk hæravdeling på ca. 200 mann, som befant seg i nærheten ved Stein gård i Hole. Svenskene ble overrumplet, 40 av dem falt og oberst Löwen sammen med 130 mann ble tatt til fange.

ringerikes museum

Denne episoden svekket til en viss grad det svenske angrepet mot den norske hovedstyrken, som var forlagt ved Gjellebekk i Lier. Derfor kan det sies at Anna Colbjørnsdatters opptreden kanskje har bidratt til at Karl 12. måtte gi opp sitt omringningsforsøk av Oslo i 1716.

ringerikes museum

Museet var stengt når jeg var der, jeg trodde det hadde lengre åpningstid og hadde ikke sjekket på forhånd på nettet.6 kommentarer:

 1. Så mye spennende historie som knytter seg til det stedet. Flotte bygninger som er godt bevart.

  SvarSlett
 2. Such an interesting place and so many fun things to see.

  SvarSlett
 3. Thanks for joining our Thankful Thursday Blog Hop!

  SvarSlett
 4. A beautiful place with a very long history. I love going back in time.

  The picture of you is beautiful.

  I hope you had a fabulous Thankful Thursday. Scritches to the furbabes. ♥

  SvarSlett
 5. What a great place, I love museums that teach me history. Love your photos and the story behind the spot.

  SvarSlett

Legg igjen en liten hilsen, det hadde vært hyggelig...