mandag 2. mai 2022

En liten fargeutfordring!


Så hva går utfordringen ut på?

Legg ut et foto på egen blogg for hver dag ut fra de temaene(fargene) Frodith har satt opp i listen. Det kan være bilder av klær, hus, sykler, hår, osv…Du bestemmer. Kriteriet er at det er DEN ene fargen som er i fokus. Du velger selv hvilken tema du legger ut første dag, andre dag, tredje dag osv. (i alt 7 dager) Det er lov å skrive litt tekst til men absolutt ikke et “MUST”.


Si fra til Frodith om du blir med på utfordringen, så legger hun ut linker hver dag over hvem som er med. Slik kan vi finne hverandre også, og kanskje finne noen nye blogger å følge.


Fargesymbolikk er et system av farger som representerer normer, begreper, signaler eller følelser, som gjelder som tradisjonell og vanlig oppfatning innenfor et gitt land, samfunn, institusjon, sosial gruppe eller religion. Bruk av farger som symbolske tegn eller markører er utbredt. Farger på klær, kosmetikk og tilbehør kan signalisere hvordan man betrakter seg selv med hensyn til kjønn, alder og sosial kapital. Fargene kan dessuten virke inn på hvordan man blir oppfattet av andre.

Hva farger symboliserer, varierer over tid, mellom land og med hensyn til hvilken sammenheng de opptrer i. Avhengig av kultur og tradisjon kan farger fremtre med skiftende symbolikk. Følgende liste over fargenes symbolske betydninger er derfor mer veiledende enn utfyllende. Hvitt er oppfattet som farge for lys, uskyld, renhet og fred. Men i Romerriket ble hvitt brukt for å uttrykke sorg, slik hvitt også forstås i Japan.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Legg igjen en liten hilsen, det hadde vært hyggelig...