torsdag 14. januar 2016

Norrøn tid

Norrøn religion er et begrep som beskriver de førkristne, hedenske religiøse tradisjoner som var felles for de germanske folkene som levde i de nordiske landene før og under innføringen av kristendommen til Nord-Europa. Norrøn religion er derfor en undergruppe av germansk hedendom, som var praktisert i land som var befolket av germanske stammer over det meste av nordlige og sentrale Europa i tidlig middelalder eller vikingtiden. Kunnskap om norrøn religion og mytologi er hovedsakelig samlet fra resultater av arkeologi, etymologi, stedsnavn, og skriftlige materiale, blant annet sagalitteratur og skriftene til særlig islendingen Snorre Sturlason. Betegnelsen hedendom var opprinnelig ikke nødvendigvis en ensbetydende nedsettende karakter, men også betydningen av den hjemlige tro kontra den utenlandske tro.


Nordisk religion, religionen hos de nordiske folk, både i de nordiske land og i land som ble befolket fra Norden, før kristendommen ble innført. Om de nordiske folks religion i den tidsperioden det her er tale om, vet vi i virkeligheten svært lite, enda mindre enn man før var tilbøyelig til å tro. Det henger sammen med at forskningen stiller seg mer kritisk enn tidligere til det kildemateriale man har lagt til grunn for beskrivelsen av nordboenes religion i hedensk tid. Det tidsspennet vi har for oss, er også så vidt og opplysningene, særlig fra de eldste tider, så sparsomme at man ikke uten videre kan gå ut fra at vi har å gjøre med bare en enkelt «religion», men vel like gjerne med religions varianter som har skiftet fra tid til tid og fra kulturform til kulturform.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nyt hver dag, den kommer ikke tilbake. Legg igjen en liten hilsen, så ser jeg at du har vært innom...