lørdag 31. oktober 2020

Moderne hekser feirer Halloween


Ikke det at jeg anser meg selv som heks, men det er litt spennende med alt som er litt småskummelt og ikke helt etter boka. Litt spådomskunst og trolldom. Litt uortodoks tankegang skal man ikke kimse av. Det er mye mellom himmel og jord som er lettere usannsynlig, men det betyr ikke at slike ting ikke skjer.


Blokksberg er navnet på fjell hvor det ifølge nordeuropeisk tradisjon ble fortalt at heksene møttes Walpurgisnacht (Valborgsnatten, natten til 1. mai) for å holde gjestebud med djevelen. Denne tradisjonen ble kanskje særlig spredt gjennom Goethes Faust.


Steilneset minnested, også kjent som Heksemonumentet, er å finne i Vardø, og er til minne om menneskene drept i Finnmark under 1600-tallets hekseforfølgelse. I dagens Skandinavia er det flere som definerer seg som heks og magiker. Ifølge folketroen var magi og naturkrefter på sitt sterkeste nettopp på halloween, med åpne kanaler til det hinsidige. Og flere ble dømt fordi de skulle ha bedrevet trolldom nettopp denne dagen.


Anne Mathisdatter fra Ekkerøy i Øst-Finnmark ble ikke dømt for noe hun hadde gjort på halloween, men hun er en av mange norske kvinner som ble anklaget for å være heks på 1500- og 1600-tallet. Høsten 1634 stod hun tiltalt for å ha bedrevet trolldomskunstner etter at flere heksedømte påstod at hun hadde kastet trolldom over sjøfolk som så hadde druknet. Anne bedyret at hun var uskyldig, men da en lokal fisker stod frem, og fortalte at hun hadde lovet ham ulykke både på sjø og land, ble det bestemt at hun måtte gjennom den såkalte vanntesten. Hun ble kastet på sjøen, og da hun fløt, ble hun forhørt og torturert. Hun tilstod til slutt alt hun var tiltalt for, og vel så det, og ble brent på bålet som heks.


For de aller fleste er Halloween en blanding av godterier og karneval med kostymer inspirert av djevelen, død og fordervelse. Slik har det ikke alltid vært. I utgangspunktet er det en urgammel takkefest med røtter i gammel norrøn tradisjon og keltisk folketro. Det var en overgangsfest mellom sommer og vinter, en nyttårsfeiring hvor man sa velkommen til vinteren og farvel til sommeren.


Også for flere hundre år siden var det vanlig å dele ut noe å knaske på. Den gang delte man ut mat, frukt og nøtter, ofte med håp om at det skulle gi gode avlinger neste sesong, eller tilgivelse fra kirken. Folk forestilte seg i tillegg at de døde kunne komme tilbake til vår virkelighet akkurat på denne dagen. Derfor ble det satt ut mat også til dem.


Kontakten med det overnaturlige var en viktig del av de opprinnelige skikkene. På 31. oktober var skillet mellom det jordiske og det hinsidige nesten opphevet, og mange trodde at magi og naturkrefter fikk en ekstra virkning. Historien om den samiske sjamanen Quiwe Baarsen viser dette. Han skulle bare hjelpe lokale fiskere med å få vind i seilene i slutten av oktober i 1625, men det gikk fryktelig galt. Ifølge rettsprotokollen gjorde den magiske datoen at han mistet kontrollen over kreftene sine, det ble et voldsomt uvær og fem personer omkom på havet. Baarsen ble dømt til døden og ble brent på bålet som heks,


Da kong James VI av Skottland skulle gifte seg med prinsesse Anna av Danmark-Norge i 1589, ble bryllupet forkludret av et forferdelig uvær. Dette skal i følge historiske dokumenter ha blitt tolket av storsamfunnet som satans verk, godt hjulpet av en hærskare av hekser.  Disse heksene, som angivelig var eksperter på vindmagi, skal ha fått ordre fra satan om å hindre at prinsessen kom seg til Skottland. Kongen kom seg imidlertid til Norge, og det ble kongelig bryllup i datidens Bjørvika. Bryllupet er det foreløpig siste hvor en sittende konge har giftet seg i Norge. Etter bryllupet ble flere kvinner dømt til døden for hekseri, og vel hjemme innførte den nygifte kongen strenge straffer for heksekunst,


Da Martin Luther gjorde opprør mot den katolske kirken i 1517, gjorde han det nokså formelt og gjennom offisielle kanaler. Ifølge nyere forskning er det tvilsomt om Luther slo opp sine teser på døren til slottskirken i Wittenberg.  – Men det vi vet er at Luther sendte et brev 31. oktober i 1517 til representanter for den katolske kirken der han kritiserte den omseggripende avlatshandelen og forestillingen om skjærsilden. Vedlegget til dette brevet var 95 teser. I ettertid har den katolske leir gjort et poeng av at tesene kom på Halloween. En kjetter slo altså til på denne dagen, et tegn på Anti-Krists komme og dommedag.


Datoen er fortsatt magisk for mange, og den moderne historien er full av hendelser og opprør som finner sted på Halloween. For eksempel utnyttet venstreradikale grupper i USA Halloween som en opprørsdag, særlig på 1970-tallet i storbyer som Detroit.


3 kommentarer:

Alltid hyggelig å høre hva du synes om det du leser her. Hadde vært veldig fint med en kommentar i ny og ne... Det setter jeg stor pris på!