lørdag 14. mars 2020

Naturens gang


Jeg kunne ha dødd i natt - men jeg døde ikke. Andre ville kanskje ha dødd. Døden rammer ikke likt. Noen overlever det som dreper andre. De sterke klarer seg, de svake dør. Hvorfor er det slik? Og hva fører det til? 

Wallace og Darwin: "Malthus’ ”Essay on Population” … og de ”positive kontrollmekanismene” … som han antok holdt alle ville populasjoner i sjakk. Så slo det meg at disse mekanismene også måtte virke på dyr, og holde antallet deres nede. Og ettersom dyr formerer seg mye raskere enn mennesker, men likevel forekommer i omtrent like stort antall, var det klart at disse kontrollmekanismene i deres tilfelle var langt kraftigere, ettersom et like stort antall som blir født, må kuttes vekk hvert år. Dette er selvfølgelig bare første del av innsikten. Dyr og mennesker dør i store antall. Akkurat det samme som Darwin oppdaget, mange år tidligere. Og han innså også, som Darwin, hva dette ville føre til"


"Plutselig kom ideen om at den best tilpassede overlever (”Survival of the fittest”) - at individene som fjernes gjennom disse kontrollmekanismene i det store og hele må være underlegne i forhold til de som overlevde. Så, hvis vi tar med i betraktning den variasjon som alltid forekommer i hver ny generasjon av dyr eller planter, og endringene i klima, mat, og fiender som alltid kommer, ble det helt klart for meg hvordan arter forandrer seg, og i løpet av et to timers anfall hadde jeg tenkt ut hovedpoengene i teorien . Denne teorien har gått over i historien under tittelen On the Tendency of Varieties to Depart Indefinitely from the Original Type. Den andre evolusjonsteorien"


I disse Coronatider er det faktisk en god del som har mistet humoristisk sans. Hvis man ikke kan le av ting, hva er igjen av livet da? Noen klarer seg, andre ikke, og bare de som klarer seg, vil overleve over tid - altså føre slekten videre. De som ikke tilpasser seg er on the high road to extinction - og vil med tiden fortrenges av dem som lykkes. Ifølge evolusjons biologer er latskap en vinnende overlevelsesstrategi. Arter som bruker mer energi i det daglige, dør ut raskere enn mindre energiske skapninger. Forklaringen er sannsynligvis at disse «late» artene ikke trenger like mye næring eller energi for å overleve. Dermed klarer de seg med mindre i dårlige tider.


Grunnlegger av eugenikk var Francis Galton som studerte den statistiske fordelingen av egenskaper. Eugenikkbevegelsen ble brukt til ideologisk dystre formål. Man mente det skjedde en evolusjon og naturlig seleksjon i det menneskelige samfunnet, med en inndeling i de svake og de sterke, og de sterkeste overlever, "survival of the fittest", et begrep innført av Spencer). Vi har lett for å dele inn i dikotome kategorier: sterk-svak, godt-ondt, åndelig-materialt, lyst-mørket, maternalt-paternalt, men det er selvsagt en flytende kontinuerlig overgang mellom disse kategoriene.


 Ifølge Malthus i Principle of population (1798) var menneskeheten alltid utsatt for sult, sykdom, krig og fattigdom, Malthuskurven, men i praksis er det Verhulstkurven. Tyskland hadde etter første verdenskrig fått en forkrøplet økonomi etter Versailles-freden, og her fikk tanke om klasse, rase, tvangssterilisering, og forbedring av rasen ekstra grobunn, selv om de samme idéene og tankene fantes i mange andre land inkludert Norge. Det er likhetstrekk mellom sosiobiologi og sosialdarwinisme. 


Hvor mye av menneskets natur og atferd kan forklares ved Darwinisme ? Innen sosiobiologi brukes evolusjonsbiologi til å forklare sosial atferd og interaksjon mellom mennesker. Sosiobiologen har vært kontroversiell pga. mange etiske aspekter, og er beskyldt for biologisme. Den ene ytterlighet mener at det meste av menneskelig atferd bl.a. partnervalg, kurtise, utroskap, sjalusi, aggresjon, skepsis til fremmede, samarbeid, list, knep og materialisme har en biologisk forklaring, mens andre mener at dette er kulturbetinget.


 Mennesket har en meget fleksibel atferd, og gjennom kultur kan atferden endres i løpet av meget kort tid. Mye av den menneskelige atferd kan finnes igjen i en biologisk fortid hos vår forfedre og formødre for titusener av år tilbake. Sosiobiologien har blitt misbrukt, og Wilson har blitt kritisert for legitimere og biologisere rasisme, imperialisme, kolonialisme, krig, opprettholdelse av sosial urettferdighet, undertrykkelse av kvinner og minoriteter, samt sexisme.


”Hvilken vei skal jeg gå, spurte Alice
Hvor er det du skal, svarte haren.
Jeg vet ikke, sa Alice.
Da har det ikke så mye å si hvor du går, svarte haren.”
Alice i eventyrland

”Det har jeg aldri prøvd på (gjort før), det blir gøy. Det får jeg sikkert til”
Pippi Langstrømpe

Man skal ikke plage andre. Man skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil”. Kardemommeloven/Thorbjørn Egner

”Eg ser at du e trøtt, men eg kan ikkje gå alle skrittå for deg.
Du må gå de sjøl men eg vil gå de med deg. Eg vil gå de med deg”
Bjørn Eidsvåg

”Min bestefar sa alltid at det finnes to personer. De som gjør jobben og de som tar æren. Han sa at jeg burde satse på den første gruppen. Konkurransen er mye mindre der.”
Indira Ghandi


”Uten å endre våre tankemønstre, vil vi ikke kunne løse de problemene vi skapte med de samme mønstre”. Albert Einstein

«Det avgjørende for å kunne bli et lykkelig menneske, er at det er en selv som har styringen i eget liv» Aristotles

”Om du tror du kan eller tror du ikke kan så har du rett.”
Henry Ford

«Det er ikke den sterkeste som overlever, heller ikke den smarteste. Det er den som er mest tilpasningsdyktig som overlever.» Charles Darwin
”Jeg misser på 100% av alle skuddene jeg ikke skyter” Michael Jordan

”Glede er ingen fornemmelse. Glede er navn på en tilstand. Verden er en annen når du er glad. Du gleder deg ikke over blomsten eller sneen, men med blomsten. Skjønner du?”

”Når man sier: Jeg er blitt fri, – er det som regel snakk om å være fri fra noe, sjelden fri til noe…” Arne Næss

”Dette er ikke slutten. Det er ikke engang begynnelsen på slutten – derimot kan det være slutten på begynnelsen.” Churchill

”For den som ikke vet hvor han skal finnes det ingenting som heter medvind.”
SenecaVil du ha suksess med deg selv er det enklest om du tar deg selv på alvor.

”Begrensningene sitter kun i eget hode, mulighetene likeså.”
Cato Zahl Pedersen

«Fremgang leder ikke til lykke. Lykke leder til fremgang. Når du elsker det du gjør kommer du alltid til å være fremgangsrik.» Albert Camus

«If you want to make everyone happy, don’t be al leader. Sell ice cream.» Steve Jobs

«Det du gjør i dag avgjør hva du vil se tilbake på i morgen»

«Det jeg tenkte i går gjelder ikke lenger».

”Gjør du tingene slik du alltid har gjort dem, vil du ende opp slik du alltid har vært!”

Ludvig Erhard

”Gi meg styrke til å godta det jeg ikke får gjort noe med, mot til å gjøre noe med det jeg kan gjøre noe med – og visdom til å se forskjellen” Frans av Assissis

”Utrolige ting kan skje hvis begeistring får utvikle seg og brukes som drivkraft”
Kong Olav V

”Jeg anser et menneske å ha rett, som står i kompaniskap med fremtiden”
Henrik Ibsen

”At ej du kan, dig vist forlades, men aldrig at du ikke vil” Henrik Ibsen

”Ja, tænke det – ønske det – ville det med – men gjøre det! Nej, det skjønner jeg ikke!” Henrik Ibsen

«Den som vil utføre et godt stykke arbeid, må først kvesse verktøyet sitt”
Konfucius

2 kommentarer:

  1. Ett stort och intressant ämne och dessutom massor av kloka citat. Jag undrar hur det skulle vara om det naturliga urvalet inte hade påverkat oss.

    SvarSlett
    Svar
    1. Egentlig tror jeg vi forstyrrer det litt med alt vi klarer å helbrede og kurere i dagens medisinske verden. Det er ikke så mange hundre årene siden vi ikke ble eldre enn 50 år og halvparten av alle ungene døde før de nådde skolealder.

      Slett

Legg igjen en liten hilsen, det hadde vært hyggelig...